Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลเพ็ญ นำโดย นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้นำชุมชน อสม.

04 มิ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

22 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเพ็ญ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano 9 ตามมาตรการลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 27 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ธนาคารออมสิน สาขาเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 20 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 27 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 26 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 26 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 29 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และล้างทำความสะอาด ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเพ็ญ

14 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th